Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Onderscheid tussen deeltijdwerk en voltijdwerk

Het maakt in principe geen verschil of er in een bepaald geval sprake is van een voltijd- of een deeltijddienstverband. In beide gevallen is er sprake van een arbeidsovereenkomst en zijn de regels van het arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing.

Loon naar evenredigheid

De werknemer die niet gedurende de normale arbeidsduur werkzaam is, heeft naar evenredigheid van de arbeidsduur in ieder geval recht op het minimumloon (zie over minimumloon Hoogte van het loon). Bovendien heeft de deeltijdwerker recht op hetzelfde bruto-uurloon als de voltijdwerker van dezelfde leeftijd die dezelfde functie, dienstjaren en ervaring heeft.

Overwerk

Een regelmatig

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren