Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen van de werkgever

Hierna wordt een aantal verplichtingen waaraan de werkgever ten opzichte van de thuiswerker moet voldoen, besproken.

Recht op loon, vakantie en vakantiebijslag

Indien de thuiswerker op basis van een arbeidsovereenkomst thuiswerk verricht, is de ‘Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM)’ zonder meer van toepassing. Het recht op vakantie is ook onverkort geldig. Vanzelfsprekend bestaan de aanspraken op het loon, vakantiebijslag en vakantie telkens naar evenredigheid van het aantal gewerkte uren.

Stukloon

Een thuiswerker wordt echter veelal betaald in stukloon. Dit houdt in dat de thuiswerker wordt betaald per afgeleverd product. Zo kan een thuiswerker bijvoorbeeld worden betaald

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren