Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Premiebetaling

De werkgever betaalt de totale pensioenpremie aan de pensioenuitvoerder. Hij draagt zowel de werkgeversbijdrage als de werknemersbijdrage af. De Pensioenwet stelt een aantal eisen inzake de premiebetaling. Zo moet de werkgever binnen een maand na afloop van elk kwartaal de kwartaalpremie, bestaande uit werkgevers- en werknemerspremie voldoen. Als gekozen wordt voor een langere termijn dan een kwartaal mag deze nooit langer zijn dan een jaar. De werkgever betaalt in zo'n geval 1/4 van de jaarpremie binnen 1 maand na afloop van ieder kwartaal. De totale jaarpremie dient uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalanderjaar zijn voldaan aan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren