Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Einde van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op een aantal manieren eindigen:

    Van rechtswege, na het verstrijken van de afgesproken periode (tenzij anders overeengekomen), dus zonder dat toestemming van het UWV, opzegging of ontbinding vereist is. Als een mogelijkheid van tussentijdse opzegging is opgenomen, kan de overeenkomst door opzegging (na toestemming van het UWV of instemming door de werknemer) of ontbinding (door de kantonrechter) tussentijds worden beëindigd (zie Tussentijdse opzegging). Als sprake is van een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt deze eveneens van rechtswege zolang de verlenging eindigt binnen de 36 maanden termijn en/of tot en met het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren