Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hoogte van de uitkering

De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het dagloon van de werknemer. De hoogte van het dagloon op grond van de Ziektewet wordt bepaald door de regels die zijn neergelegd in het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen. Het dagloon wordt bepaald door de verdiensten in het refertejaar, gedeeld door 261. Het ziekengeld bedraagt 70% van het laatste loon van de werknemer. Dit laatste loon wordt herleid tot het dagloon. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering (die op grond van de Wet arbeid en zorg wordt betaald) bedraagt 100% van het dagloon, evenals ziekengeld aan vrouwen die ongeschikt zijn als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren