Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. J. Kroes
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

Het in dienst nemen van werknemers met de Nederlandse nationaliteit is veelal vanzelfsprekend voor werkgevers, maar wat moet je als werkgever doen om vreemdelingen (buitenlandse werknemers) legaal in dienst te nemen? Om werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en/of Zwitserland legaal in dienst te nemen, moeten werkgevers aanvullende procedures in acht nemen. Om legaal in Nederland arbeid te kunnen verrichten moeten deze vreemdelingen veelal over een tewerkstellings- en verblijfsvergunning beschikken. Voor welke werknemers dit geldt en welke maatregelen getroffen kunnen/moeten worden, is opgenomen in onder andere de Wet arbeid vreemdelingen (WAV).

Werkgevers zijn er verantwoordelijk voor om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren