Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Pensioengevend salaris en pensioengrondslag

Om het verband met de sociale zekerheidsregelingen en aanvullende pensioenregelingen te schetsen, is het van belang te weten hoe aanvullend pensioen wordt opgebouwd. Gebruikelijk is dat over het vaste jaarsalaris plus de vakantietoeslag pensioen wordt opgebouwd, bijvoorbeeld over 12 of 13 vaste maandsalarissen plus de vakantietoeslag. Het kan echter ook zo zijn dat in de onderneming 13 vaste maandsalarissen worden uitgekeerd, terwijl de pensioenopbouw niet plaatsvindt over 13 vaste maandsalarissen plus de vakantietoeslag. De pensioenopbouw vindt dan bijvoorbeeld slechts plaats over 12 vaste maandsalarissen plus de vakantietoeslag.

Ook komt het voor dat de hoogte van het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren