Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De transitievergoeding en slapende dienstverbanden

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is de wettelijke transitievergoeding geïntroduceerd (artikel 7:673 BW). De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, op zijn verzoek wordt ontbonden of op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd. Hierdoor geldt dat bij eenzijdig ontslag van een werknemer op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid de transitievergoeding ook verschuldigd is. Vóór de WWZ was een werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid in principe geen (ontslag)vergoeding verschuldigd. Dat was alleen anders als sprake was van kennelijke onredelijkheid, waarvoor bijkomende

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren