Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. C.W.G.M Dekkers
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vervroegde uittreding

Sinds 1 januari 2005 zijn de fiscaal gefaciliteerde mogelijkheden voor vervroegde pensionering afgeschaft. Regelingen die reeds op 31 december 2004 bestonden konden tot 1 januari 2006 ongewijzigd worden voortgezet. Tot 2015 gold voor werknemers die op 31 december 2004 55 jaar of ouder waren en personen die reeds een uitkering hadden een overgangsregeling. Deze groep kon nog gebruik maken van de fiscale behandeling van VUT, overbruggingspensioen en vroegpensioen. Met ingang van 2015 is het overgangsrecht vervallen.

Levensloopregeling

Met ingang van 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe deelnemers vervallen. Wel is er een overgangsregeling getroffen die loopt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren