Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Procedure

Is aan de voorwaarden voldaan die in ‘Wanneer melding van een collectief ontslag moet plaatsvinden’ besproken zijn, dan moet de werkgever de volgende procedure in acht nemen.

Schriftelijke melding aan het UWV

De werkgever moet het voorgenomen ontslag melden aan de belanghebbende vakorganisaties en aan het UWV. De melding moet schriftelijk geschieden en worden ingediend bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het UWV van het betreffende werkgebied. Heeft het bedrijf een ondernemingsraad, dan moet de werkgever deze om advies vragen. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren