Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overlegstructuren

De Arbeidsomstandighedenwet gaat ervan uit dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn een gezamenlijke taak is van werkgever en werknemer. Deze samenwerkingsplicht heeft ervoor gezorgd dat in de Arbeidsomstandighedenwet verschillende overlegstructuren zijn opgenomen.

Overlegorganen

Als een bedrijf een ondernemingsraad heeft, is dit het overlegorgaan voor werkgever en werknemers als het gaat om het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid in de onderneming (zie Medezeggenschap in het algemeen).

Personeelsvertegenwoordiging

Voor ondernemingen met vijftig of meer werknemers moet verplicht een ondernemingsraad worden ingesteld. Bestuurders van de onderneming tellen voor dit getalscriterium niet mee. Voor ondernemingen met tien tot vijftig werknemers heeft de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren