Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet op de ondernemingsraden

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet een werkgever aan de ondernemingsraad instemming vragen bij het instellen en toepassen van regelingen omtrent persoonsgegevens. Hieronder valt zowel de persoonsregistratie (zoals opgeslagen persoonlijke dossiers van de werknemers) als de personeelsvolgsystemen. Bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren