Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vakantiedagenregeling

Per 1 januari 2012 is de huidige vakantiedagenwetgeving in werking getreden. Ten aanzien van de tot 1 januari 2012 opgebouwde vakantiedagen is de oude regeling blijven gelden. Dit heeft als praktisch gevolg gehad dat een werkgever gedurende enkele jaren voor wat betreft het bijhouden van het aantal vakantiedagen twee verschillende regimes heeft moeten hanteren. Dit omdat voor de wettelijke vakantiedagen, die vanaf 1 januari 2012 worden opgebouwd, een vervaltermijn geldt, die bovendien veel korter is dan de vroegere verjaringstermijn van vijf jaar.

Daarnaast bouwen (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers sinds 1 januari 2012 net zoveel vakantiedagen op als hun gezonde collega´s

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren