Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Afspraken over de arbeidstijden

Werkgever en werknemer stellen de arbeidstijden vast binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet en rekening houdende met een eventuele cao of andere collectieve regeling. Daarbij kunnen ook allerlei elementen buiten de sfeer van de Arbeidstijdenwet worden betrokken, zoals verlofregelingen. Sinds 1 juni 2003 is de werkgever wettelijk verplicht om bij de vaststelling van het arbeidstijdenpatroon rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid (zie hierover: Verband met Arbeidsomstandighedenwet). Vaak zullen werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken over de arbeidstijdpatronen vastleggen in een cao of andere collectieve regeling, geldend voor de gehele sector. Maar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren