Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-07-2019
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De werkgever is wettelijk verplicht om bij ziekte van een werknemer ten minste 70% van zijn loon, met als maximum 70% van het maximumdagloon, gedurende 104 weken door te betalen. In een cao of individuele arbeidsovereenkomst kan zijn overeengekomen dat het loon volledig wordt doorbetaald. Tijdens het eerste ziektejaar geldt als ondergrens het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon (voor deeltijdwerkers een evenredig deel daarvan). Deze ondergrens geldt niet tijdens het tweede ziektejaar. Op grond van artikel 25 lid 9 WIA kan het UWV de periode waarover de werkgever het loon moet doorbetalen met nog maximaal 52 weken verlengen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren