Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Sancties die de werkgever kan treffen

Tegen collectieve acties kan de werkgever nauwelijks doeltreffende sancties treffen. Deelneming aan een staking is geen dringende reden voor ontslag op staande voet. De werknemer mag afgaan op een stakingsoproep van zijn vakbond.

De beste mogelijkheid voor de werkgever is een kort geding aan te spannen en de rechter te vragen de staking ongeoorloofd te verklaren. Acht de rechter de actie ongeoorloofd, dan moeten de werknemers weer aan het werk. Doen zij dit niet, dan is de staking onrechtmatig en zijn de vakbonden verantwoordelijk voor ontstane schade. Als de rechter

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren