Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hoogte van het bedrag waarop beslag mag worden gelegd

Beslag, door de werkgever of door derden, kan plaatsvinden op het nettoloon van de werknemer of de netto-uitkering van de uitkeringsgerechtigde. Een gedeelte van het loon of de uitkering valt echter buiten het beslag en moet door de werkgever aan de werknemer worden betaald. Deze zogenoemde beslagvrije voet zorgt ervoor dat de werknemer minimaal in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien.

Let op Met invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (1 januari 2016) is de mogelijkheid voor inhouding en verrekening door de werkgever beperkt. Deze beperking houdt in dat de werkgever op het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren