Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overgang van rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst

Treedt de werknemer door de overname in dienst van een nieuwe werkgever, dan blijft zijn arbeidsovereenkomst zoals hij deze was aangegaan met de oude werkgever in principe gelden.

Dit houdt onder andere in dat:

    de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst blijven gelden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het concurrentiebeding (zie Concurrentiebeding). Tot verplichtingen die op de nieuwe werkgever overgaan behoort ook een eventueel door de oude werkgever te betalen schadevergoeding in verband met een door hem aangezegd ontslag. bij opzegging de dienstjaren bij de oude werkgever moeten worden meegeteld bij de bepaling van de opzegtermijn

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren