Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Afbakening tussen WAO en WIA

Op 1 januari 2004 is de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte in werking getreden. Op grond van die wet is de verplichting van de werkgever om bij ziekte van de werknemer het loon door te betalen evenals de wachttijd voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering verlengd van 52 tot 104 weken. De inwerkingtreding van de WIA sluit hierop aan: die wet is 104 weken na 1 januari 2004, dus op 29 december 2005 in werking getreden. Dit betekent dat werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat na 104 weken nog steeds zijn,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren