Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonkosten- en lage inkomensvoordelen

Vanuit de overheid worden bijzondere groepen gesubsidieerd om werk te vinden of te behouden. De subsidieregelingen wisselen veelvuldig en voor een actueel overzicht kan de website van onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geraadpleegd worden (www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw).

Loonkostenvoordeel

Vanaf 1 januari 2018 zijn de volgende loonkostenvoordelen (LKV’s) van kracht (de opvolger van de premiekortingen);

    Een loonkostenvoordeel van € 6.000 voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden ouder dan 56 jaar. Met een uitkeringsgerechtigde wordt iemand bedoeld die de dag voorafgaand aan de dienstbetrekking één van de volgende uitkeringen had: werkloosheidsuitkering (WW, IOW) arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren