Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Grondrechten

Behalve regels van arbeidsrecht en algemeen verbintenissenrecht, kunnen ook grondrechtelijke normen een rol spelen in de arbeidsrelatie. Voorbeelden zijn het recht op vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid en het recht op privacybescherming, die zijn vastgelegd in de Nederlandse Grondwet.

Ook in internationale verdragen kunnen grondrechten zijn geformuleerd. Het gaat dan vooral om normen van gelijke behandeling en discriminatieverboden. Gedragingen van werkgever of werknemer, en door de werkgever toegepaste regelingen (bijvoorbeeld een cao) kunnen hieraan worden getoetst.

Regelmatig worden gevallen aan de rechter voorgelegd, waarin de vraag speelt of de werkgever grondrechten van werknemers voldoende in acht heeft genomen. Te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren