Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dringende reden

Aan het ontslag moet een dringende reden ten grondslag liggen. Daarvan is sprake bij zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat daardoor niet van de werkgever gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren.

Andersom kan de werkgever aan de werknemer een dringende reden geven, op grond waarvan de werknemer ontslag op staande voet mag nemen. De wet heeft het dan echter niet over ‘daden, eigenschappen of gedragingen van de werkgever’ maar over ‘omstandigheden’ waardoor van de werknemer niet gevergd kan worden dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren. Als mogelijke dringende reden voor een werkgever

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren