Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer

In de wet is opgenomen dat de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij zijn verplichtingen is nagekomen of de schade in belangrijke mate is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het begrip opzet of bewuste roekeloosheid wordt in de rechtspraak echter zodanig beperkt uitgelegd dat hier in de praktijk niet snel sprake van zal zijn. Van bewust roekeloos handelen is volgens de Hoge Raad pas sprake als de werknemer zich direct voorafgaand aan het ongeval

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren