Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Geen onderscheid tussen vast en tijdelijk personeel

Het is wettelijk verboden om bij de arbeidsvoorwaarden onderscheid te maken tussen werknemers op grond van de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst. Er mag geen sprake zijn van direct onderscheid en ook niet van indirect onderscheid (zie hierover Procedures). Dat betekent dat een werknemer met een bepaalde tijd contract aanspraak moet kunnen maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden (desnoods naar rato) als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Sanctie

Bedingen in de individuele arbeidsovereenkomst of in de cao die in strijd zijn met het discriminatieverbod zijn nietig. Dat betekent dat de tijdelijke werknemer dan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren