Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verzekering van de financiële gevolgen

De werkgever kan een particuliere verzekering afsluiten om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van de doorbetalingsplicht bij ziekte. Met name voor kleinere werkgevers zal dit noodzakelijk zijn, aangezien het effect van (langdurige) ziekte bij een kleine onderneming relatief veel groter is dan bij een middelgroot of groot bedrijf. Veel werkgevers hebben ook een dergelijke verzekering.

Vaststelling premie

De premie voor de verzekering zal afhangen van (onder meer) de grootte van het bedrijf, leeftijdsopbouw en de loonsom. Daarnaast speelt uiteraard een rol of een eigen risico in de polis opgenomen wordt. Ten slotte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren