Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ontbinding door de kantonrechter

Zowel de werkgever als de werknemer kan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor een ontbindingsverzoek door de werkgever gelden andere regels dan voor een ontbindingsverzoek door de werknemer.

Ontbinding op verzoek werkgever

De werkgever kan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden als sprake is van één van de volgende redelijke gronden (c-grond t/m h-grond):

  • (c) regelmatig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering;

  • (d) disfunctioneren;

  • (e) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;

  • (f) werkweigering op grond van een ernstig gewetensbezwaar;

  • (g) verstoorde arbeidsrelatie;

  • (h) andere omstandigheden die maken dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren