Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Afdrachtverminderingen

De werkgever kan op de aan de Belastingdienst af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen in bepaalde gevallen een korting toepassen: de afdrachtverminderingen.

De afdrachtvermindering wil zeggen dat de werkgever niet alle loonbelasting/premie volksverzekeringen die hij op het loon van de werknemer heeft ingehouden, hoeft af te dragen. Een deel hiervan mag hij zelf houden. Hierdoor heeft de afdrachtvermindering het karakter van een loonkostensubsidie of stimuleringsmaatregel. Let wel: het is geen korting op de afdracht van de premies voor de werknemersverzekeringen en ZVW. Een afdrachtvermindering wordt verkregen (onder voorwaarden) in de volgende gevallen:

    de werkgever verricht speur- en ontwikkelingswerk

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren