Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Specifieke regels voor bepaalde groepen

De Arbeidstijdenwet bevat een aantal specifieke regels voor bepaalde groepen: kinderen, jeugdigen en vrouwen.

Kinderen (tot 16 jaar)

De Arbeidstijdenwet draagt de werkgever en degenen die het ouderlijk gezag over het kind hebben op ervoor te zorgen dat een kind geen arbeid verricht. Hierop geldt een aantal uitzonderingen. Vanaf 12 jaar het werken in het kader van een alternatieve straf toegestaan. Kinderen vanaf 13 jaar mogen buiten de schooltijden lichte, niet-industriële arbeid verrichten. Onder werkzaamheden van lichte aard worden werkzaamheden verstaan die niet te zwaar zijn, geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren