Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Gedeeltelijk arbeidsgeschikten komen in aanmerking voor een uitkering ingevolge de WGA. Deze regeling voorziet in een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan inkomen of van verdiencapaciteit. Voor het ontstaan van het recht op de WGA-uitkering geldt naast de algemene ontstaansvoorwaarden voor het recht op uitkering dat de betrokkene gedeeltelijk arbeidsgeschikt dient te zijn. Een werknemer is gedeeltelijk arbeidsgeschikt als hij ten minste 35% arbeidsongeschikt is. In de WIA is overigens bewust voor een positieve formulering gekozen: iemand is gedeeltelijk arbeidsgeschikt als hij nog ten hoogte 65% van zijn maatmanloon kan verdienen.

Volledig maar niet duurzaam

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren