Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Schadevergoeding

De werkgever moet de schade vergoeden die de werknemer als gevolg van het ongeval of de beroepsziekte geleden heeft. Als schadevergoeding kan de werknemer onder andere de volgende bedragen vorderen:

  • gederfde inkomsten (indien geen loondoorbetaling plaatsvindt);

  • ziektekosten;

  • immateriële schade.

De werknemer moet de hoogte van de geleden schade aantonen. Hij kan dus niet een willekeurig bedrag noemen. Dat de gevolgen van een bedrijfsongeval verstrekkend kunnen zijn, blijkt uit het volgende voorbeeld.

Voorbeeld A is in dienst van bedrijf B. Op een gegeven moment wordt A getroffen door een vallend stuk ijzer. Hij heeft als gevolg hiervan drie maanden pijn aan zijn knie.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren