Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen van de werknemer

De verplichtingen van de werknemer houden het volgende in:

  • De werknemer moet de beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

  • De werknemer moet de apparatuur (machines, stoffen, e.d.) op de juiste wijze gebruiken.

  • De werknemer moet meewerken aan het voor hem georganiseerde onderricht.

  • De werknemer moet gevaren melden bij de leiding.

Sancties

De Arbeidsomstandighedenwet voorziet nauwelijks in sancties als de werknemer zich niet aan de voor hem geldende verplichtingen houdt. Eventueel kan de cao of een bedrijfsreglement een sanctiemogelijkheid bevatten. Voor de veiligheid en voor de aansprakelijkheid is het van belang dat de werkgever optreedt als de werknemer de veiligheidsvoorschriften niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren