Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Einde dienstverband bij bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Als noch in de arbeidsovereenkomst noch in een toepasselijke cao de bepaling is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst met de werknemer in ieder geval eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de arbeidsovereenkomst in beginsel na die datum gewoon door.

Voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is (sinds 1 juli 2015) geen voorafgaande toestemming van het UWV (of op basis van een cao ingestelde commissie) meer nodig, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat dit wel is vereist. Het bereiken van de AOW (of pensioen)gerechtigde leeftijd is een (redelijke)

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren