Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Controletaken

Controle is een onderdeel van het totale verzuimbeleid. De controle moet passen in het beleid en door het hele bedrijf worden gedragen. De controle op zieke werknemers berust volgens de binnen het bedrijf overeengekomen regels feitelijk bij de bedrijfsarts of bij de arbodienst. De werkgever is en blijft echter verantwoordelijk.

Controlevoorschriften

De werkgever kan regels vaststellen die met het oog op een doelmatige controle van zieke werknemers relevant zijn. De werknemer is hieraan gebonden als de regels schriftelijk zijn vastgelegd en de werknemer ervan op de hoogte is. Dergelijke controlevoorschriften kunnen regels bevatten over tijdstip en wijze van ziekmelding,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren