Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijzondere overeenkomsten

De bepalingen uit boek 7 titel 10 BW zijn niet van toepassing op degenen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Een aantal arbeidsverhoudingen is voor de toepassing van de Wet minimumloon gelijkgesteld met een dienstbetrekking (zie ‘Werknemers op wie de WMM van toepassing is’). Daarnaast kent de WMM het begrip bemiddelaar. Iemand die aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren