Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Calamiteiten- en ander kortverzuimverlof

Tot de invoering van de Wet arbeid en zorg in 2001 was in het Burgerlijk Wetboek de zogenoemde kortverzuimregeling opgenomen. Voor ambtenaren bestond een dergelijke regeling niet, met uitzondering van de rijksambtenaren. De kortverzuimregeling in het Burgerlijk Wetboek stond vermeld in de afdeling ‘Loon’ en was vooral gericht op het recht op behoud van loon voor de werknemer in een aantal situaties. De werknemer had dit recht wanneer hij een verplichting opgelegd door wet of overheid, zonder enige vergoeding, moest vervullen wat niet in vrije tijd kon geschieden. Daarnaast had de werknemer recht op behoud van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren