Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Deskundige bijstand

De controle op en begeleiding van zieke werknemers is een verantwoordelijkheid van de werkgever. De werkgever kan zelf bepalen hoe hij de controle organiseert en door welke deskundige hij zich hierbij laat ondersteunen. Hij is wel verplicht zijn verzuimbeleid aan een gecertificeerde deskundige (bedrijfsarts) of een arbodienst ter toetsing voor te leggen. Een afschrift van de overeenkomst met de bedrijfsarts of de arbodienst moet hij aan het UWV sturen. Hoewel de werkgever niet verplicht is om bij de directe controle een arts in te schakelen, is een contract met een bedrijfsarts in alle gevallen nodig, ongeacht hoe de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren