Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Loonbelasting/sociale verzekeringen

Het begrip dienstbetrekking is van groot belang voor de belastingheffing en de sociale verzekeringen. Immers, als sprake is van een dienstbetrekking in fiscale zin c.q. premierechtelijke zin, dient op de overeengekomen beloning loonheffingen (= loonbelasting + premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) te worden ingehouden, die vervolgens aan de Belastingdienst moet worden afgedragen. De werkgever is dus belast met de inhouding/afdracht van de volgende drie heffingen:

    de loonbelasting + de premies voor de volksverzekeringen (gebeurt in één heffing, genoemd de loonheffing) en deze premies komen ten laste van de werknemer. Dit gebeurt door inhouding op het loon; de premies

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren