Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Kring van verzekerden

Hoofdregel is dat degene die in dienstbetrekking werkt en jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd verzekerd is voor de Ziektewet. Dit komt wat vreemd over, nu deze werknemers juist geen recht op een ZW-uitkering hebben, maar een werkgever hebben die bij ziekte het loon moet doorbetalen. Inderdaad bepaalt de Ziektewet dat aan degene die recht heeft op loon op grond van het Burgerlijk Wetboek, geen ziekengeld wordt uitgekeerd.

Toch is er voor gekozen werknemers wel onder de kring van verzekerden te houden. In de eerste plaats omdat soms tijdens dienstverband (en in elk geval na de beëindiging

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren