Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: drs. K.E.M. van der Hoeven
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gerichte vrijstellingen

Onder de werkkostenregeling is er nog steeds een aantal vrijstellingen voor beroepskosten: de zogeheten gerichte vrijstellingen. Deze gerichte vrijstellingen staan dus los van de vrije ruimte (deze vrijstellingen komen er in wezen bovenop). De gerichte vrijstellingen leggen geen beslag op de vrije ruimte. Gerichte vrijstellingen zijn opgenomen voor:

    reiskosten (zie Reiskosten); zakelijke maaltijden (zie Zakelijke maaltijden); tijdelijke verblijfkosten (zie Tijdelijke verblijfkosten); studiekosten (waaronder ook cursussen, congressen, bijscholing en dergelijke) (zie Studiekosten); vakliteratuur (zie Vakliteratuur); de kosten van de inschrijving in een beroepsregister (zie Beroepsregister); outplacement en de VOG (zie Outplacement); gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen (zie Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur); personeelskortingen (zie Personeelskortingen); extraterritoriale

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren