Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft per 29 december 2005 voor nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de WAO vervangen. De WIA geldt voor mensen die vanaf die dag een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat wil zeggen: mensen die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en dat 104 weken zijn gebleven.

De WIA bestaat uit twee verschillende regelingen:

  1. een inkomensvoorziening voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (de IVA),

  2. en een regeling voor mensen die ofwel gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, ofwel tijdelijk volledig arbeidsongeschikt (de WGA).

De WAO is nog steeds van toepassing op mensen die op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren