Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Geoorloofde en ongeoorloofde acties

Er is geen wettelijke regeling op het gebied van stakingen en andere collectieve acties in de Nederlandse wetgeving, waarin staat aangegeven wanneer een actie wel of niet geoorloofd is. Wel kan de werkgever naar de rechter stappen (meestal in kort geding) om een verbod van de actie te vorderen.

Europees Sociaal Handvest

Het juridisch kader waaraan getoetst wordt of een collectieve actie geoorloofd is, is het Europees Sociaal Handvest (ESH). Dit handvest erkent (in artikel 6 lid 4) het recht op collectief optreden van werknemers en werkgevers, met inbegrip van het stakingsrecht, in gevallen van belangengeschillen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren