Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A. Camonier
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Uitzendingsconstructies – Uitzending vanuit het buitenland naar Nederland

De werkgever die de werknemer uitzendt, sluit naast een (aanvullende) arbeidsovereenkomst met de werknemer in het algemeen ook een overeenkomst van opdracht (detacheringovereenkomst) met de (Nederlandse) inlener.

Veel van het geen hiervoor is gemeld over uitzendingen vanuit Nederland naar het buitenland is spiegelbeeldig van toepassing op de situatie waarin de werknemer vanuit het buitenland wordt uitgezonden naar Nederland.

Detacheringovereenkomst

De werkgever/uitlener en (Nederlandse) inlener sluiten een detacheringovereenkomst, waarin wordt bepaald dat de werkgever/uitlener één of meerdere werknemers zal detacheren. In de detacheringovereenkomst wordt onder andere de tegenprestatie van de (Nederlandse) inlener opgenomen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren