Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs.G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 14-04-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen werkgever

Hierna zullen de verschillende verplichtingen waaraan de werkgever ten opzichte van de oproepkracht moet voldoen worden besproken.

Verplichting werkgever oproepkracht op te roepen bij voldoende werk

Bij de onderverdeling van oproepcontracten in twee typen contracten (zie Twee typen oproepcontracten), werd al gezegd dat de voorovereenkomst zich kenmerkt door vrijblijvendheid. Bij dit type is er nog geen arbeidsovereenkomst. Er bestaan over en weer ook nog geen uit een arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen:

    De oproepkracht is niet verplicht na oproep arbeid te verrichten. De oproepkracht mag weigeren of mag zich laten vervangen door een andere oproepkracht. De werkgever is niet verplicht arbeid aan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren