Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vervaltermijnen

De mogelijkheid om bij de rechter een verzoek in te dienen, bijvoorbeeld tot vernietiging van een opzegging of tot toekenning van een vergoeding, is in tijd beperkt. De bevoegdheid om een verzoekschrift in te dienen vervalt twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst feitelijk is geëindigd wanneer:

  • de beëindiging zelf wordt aangevochten (bijvoorbeeld omdat sprake is van overtreding van een opzegverbod);

  • de juiste opzegtermijn niet in acht is genomen;

  • een dringende reden is gegeven voor ontslag op staande voet;

De vervaltermijn van twee maanden geldt ook vanaf het moment van het ontdekken van een schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde. De bevoegdheid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren