Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inleiding

De Ziektewet is in de eerste plaats van belang voor werknemers die tijdens ziekte geen aanspraak kunnen maken op doorbetaling van loon van een werkgever. In het algemeen zijn dit degenen die niet, of niet meer, werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De Ziektewet vormt als het ware een ‘vangnet’ voor personen die geen werkgever (meer) hebben, maar voor wie een inkomensvoorziening bij ziekte wenselijk of noodzakelijk is. Degenen die onder deze ‘vangnetcategorieën’ vallen, hebben bij ziekte recht op een uitkering volgens de regels die de Ziektewet kent.

Daarnaast hebben ook enkele groepen werknemers met arbeidsovereenkomst recht op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren