Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wet gelijke behandeling tijdelijke werknemers

Per 22 november 2002 is het wettelijk verboden om bij de arbeidsvoorwaarden onderscheid te maken tussen werknemers op grond van de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst. De Wet gelijke behandeling tijdelijke werknemers wordt ook aangeduid met de naam Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT). Er mag geen sprake zijn van direct onderscheid en ook niet van indirect onderscheid. Zo is het bijvoorbeeld verboden om werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uit te sluiten van studiefaciliteiten of van pensioenregelingen. Onderscheid is alleen toegestaan als het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

Voorbeeld Een bedrijf

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren