Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr.drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Boetebeding

Aan een concurrentiebeding en een geheimhoudingsbeding kan een boetebeding gekoppeld worden. In de arbeidswetgeving is het boetebeding apart geregeld maar die specifieke regeling is niet altijd van toepassing op bedingen tussen werkgever en werknemer. Voor wat betreft boetebedingen die aan te merken zijn als tuchtmaatregel, zoals bij overtreding van voorschriften over veiligheid en werktijden/pauzes, geldt de specifieke bepaling in beginsel wel. Bij een concurrentiebeding geldt die regel niet.

Wanneer de specifieke bepaling van toepassing is, moet het boetebeding voldoen aan de volgende voorwaarden:

    het beding moet schriftelijk zijn overeengekomen met de werknemer; het beding moet precies omschrijven in welke gevallen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren