Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bijzondere overeenkomsten

Het recht op vakantiedagen zoals dat in ‘Aantal vakantiedagen per jaar’ is besproken, geldt slechts voor die mensen die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. In de cao kunnen de bepalingen over ouderschapsverlof en vakantieaanspraken van toepassing worden verklaard op die categorieën van werkenden die niet op basis van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren