Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. drs. G.A. Diebels
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechtspraak en nadere wetgeving

Gelet op de zeer algemene wettelijke formulering van het goed werkgeverschap/goed werknemerschap zal vooral de rechtspraak geraadpleegd moeten worden wanneer men zich in een concreet geval afvraagt of er sprake is van handelen overeenkomstig deze norm. Hoewel de begrippen goed werkgeverschap en goed werknemerschap al vanaf 1907 in de wet zijn opgenomen (tot 1997 verdeeld over twee afzonderlijke bepalingen) doen met name de laatste decennia werkgevers en werknemers in procedures een beroep op deze norm. De rechtspraak is veelomvattend en divers. Toch is ten aanzien van een aantal omstandigheden en handelingen wel een duidelijke lijn te

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren