Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Arbeidsrecht

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: mr. A. Camonier
  • Bijgewerkt tot: 16-09-2020
  • Taakgebieden: Arbeidsrecht

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aansprakelijkheid voor de Nederlandse inlener

De Nederlandse inlener moet zich beseffen dat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die het gevolg is van bedrijfsongevallen en voor schade die de buitenlandse werknemer aan derden toebrengt. Dit geldt ook als hij formeel niet de werkgever is van de werknemer (dat is dan de buitenlandse werkgever/uitlener).

Aansprakelijkheid voor ingeleend personeel

Op basis van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is de Nederlandse inlener van personeel aansprakelijk voor schade die de ingeleende werknemer lijdt als gevolg van bedrijfsongevallen. Daarom heeft de Nederlandse inlener de plicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen zodanig in te richten en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren